Δομή μονάδας

1C: Επιχείρηση 8.2 / /
Για προγραμματιστές / /
Συμβάσεις κώδικα

Πίνακας περιεχομένων

1.1. Στην ενότητα του προγράμματος (γενικές ενότητες, ενότητες αντικειμένων, ενότητες αντικειμένων διαχείρισης, ενότητες φόρμας, εντολές, κλπ.) Στη γενική περίπτωση, οι ακόλουθες ενότητες ενδέχεται να υπάρχουν στις ακόλουθες ακολουθίες :

Ορισμένες ενότητες ενδέχεται να υπάρχουν μόνο σε ενότητες συγκεκριμένου τύπου. Για παράδειγμα, οι χειριστές συμβάντων για τα στοιχεία φόρμας μπορούν να υπάρχουν μόνο σε ενότητες φόρμας και η ενότητα μεταβλητής ενότητας και αρχικοποίησης δεν μπορεί να οριστεί σε μη γενικές γενικές ενότητες, ενότητες διαχείρισης αντικειμένων, σετ εγγραφών, σταθερές τιμές και ενότητα συνεδρίας.

Η απαίτηση διαίρεσης του κωδικού μονάδας σε τμήματα αποσκοπεί στην αύξηση της αναγνωσιμότητας του κώδικα και στην απλούστευση της εισαγωγής αλλαγών στον κώδικα από διαφορετικούς δημιουργούς ( από προγραμματιστές ) όπως και στη συλλογική ανάπτυξη και στη βελτίωση των λύσεων εφαρμογής για συγκεκριμένες εφαρμογές.

1.2. Πρότυπο (κενό για αντιγραφή) για κοινές ενότητες:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// //////////////////// // // // ////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////// //////////// // // // // // // // // // // // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// ////////////////////// // // ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Η ενότητα "Διεπαφή προγράμματος" περιέχει διαδικασίες και λειτουργίες εξαγωγής που προορίζονται για χρήση από άλλα αντικείμενα ρύθμισης παραμέτρων ή άλλα προγράμματα (για παράδειγμα μέσω εξωτερικής σύνδεσης).
 • Η ενότητα "Διαδικασίες και λειτουργίες βοηθητικών προγραμμάτων" περιέχει τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που αποτελούν την εσωτερική υλοποίηση μιας κοινής ενότητας. Σε περιπτώσεις όπου η κοινή ενότητα είναι μέρος κάποιου λειτουργικό υποσυστήματα που περιλαμβάνουν πολλά αντικείμενα μεταδεδομένων, αυτή η ενότητα μπορεί επίσης να περιέχει διαδικασίες εξαγωγής υπηρεσιών και λειτουργίες που προορίζονται να καλούνται μόνο από άλλα αντικείμενα αυτού του υποσυστήματος.
  Για μαζικές κοινές ενότητες, συνιστάται να διαιρέσετε αυτή την ενότητα σε υποτομές, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό. Τα υποτμήματα ακολουθούν ένα σχόλιο, το οποίο συνιστάται να εκδοθεί με παρόμοιο τρόπο. Για παράδειγμα:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// /////////////////// Ενημέρωση βάσης πληροφοριών

1.3. Πρότυπο για το σχεδιασμό ενοτήτων για ομάδες αντικειμένων, διαχειριστές, σύνολα ρεκόρ, θεραπείες, αναφορές κλπ:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// ////////////// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// //////////// ΕΚΔΟΣΕΙΣ // ////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Η ενότητα "Διεπαφή Προγράμματος" περιέχει διαδικασίες και λειτουργίες εξαγωγής που προορίζονται για χρήση σε άλλες μονάδες διαμόρφωσης ή σε άλλα προγράμματα (για παράδειγμα, μέσω εξωτερικής σύνδεσης). Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε σε αυτή την ενότητα λειτουργίες και διαδικασίες εξαγωγής που προορίζονται να καλούνται αποκλειστικά από τις μονάδες του ίδιου του αντικειμένου, τις μορφές και τις εντολές του. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες για τη συμπλήρωση του μέρους πίνακα ενός εγγράφου που καλούνται από την επεξεργασία πλήρωσης στη μονάδα αντικειμένου και από τη φόρμα εγγράφου στον χειριστή εντολών φόρμας δεν είναι η διεπαφή προγράμματος της ενότητας αντικειμένου, αφού καλούνται μόνο στην ίδια την ενότητα και από τις μορφές του ίδιου αντικειμένου. Πρέπει να τοποθετηθούν στο τμήμα "Διαδικασίες χρηστικότητας και λειτουργίες."
 • Η ενότητα " Χειριστές Συμβάντων" περιέχει χειριστές συμβάντων για την ενότητα του αντικειμένου ( Prizavisi , PRO , κ.λπ.)
 • Η ενότητα "Διαδικασίες και λειτουργίες βοηθητικών εφαρμογών " έχει τον ίδιο σκοπό όπως και στις γενικές ενότητες.

1.4. Πρότυπο σχεδίασης τμήματος για ενότητες φόρμας:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// //////////// ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// ///////////////////////////////////////////////////////A ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// // // ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΙ // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// // ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ FORM /////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// //////////////// // // ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Η ενότητα "Χειριστές συμβάντων φόρμας" περιέχει τις διαδικασίες χειρισμού συμβάντων φόρμας: Σχετικά με τη δημιουργία ενός διακομιστή , το άνοιγμα κ.λπ.
 • Η ενότητα "Χειριστές στοιχείων μορφής" περιέχει διαδικασίες επεξεργασίας στοιχείων που βρίσκονται στο κύριο μέρος της φόρμας (οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τους πίνακες της φόρμας).
 • Στις ενότητες "Διαχειριστές συμβάντων του πίνακα φόρμας <όνομα πίνακα φόρμας>" υπάρχουν διαδικασίες για τους χειριστές του πίνακα φόρμας και στοιχείων πίνακα. Για τις διαδικασίες χειριστή, κάθε τραπέζι πρέπει να έχει το δικό του διαμέρισμα.
 • Η ενότητα "Διαχειριστές εντολών φόρμας" περιέχει διαδικασίες για διαχειριστές εντολών φόρμας (τα ονόματα των οποίων καθορίζονται στην ιδιότητα Ενέργεια εντολών φόρμας).
 • Η ενότητα "Διαδικασίες και λειτουργίες βοηθητικών εφαρμογών " έχει τον ίδιο σκοπό όπως και στις γενικές ενότητες.

Δείτε επίσης: Κανόνες για τη δημιουργία ενοτήτων εντύπων

2. Γενικές απαιτήσεις για τμήματα ενοτήτων λογισμικού.

2.1. Η επικεφαλίδα της ενότητας είναι ένα σχόλιο στην αρχή της ενότητας. Η επικεφαλίδα της ενότητας παρέχει μια σύντομη περιγραφή και τις συνθήκες εφαρμογής.
Για παράδειγμα:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// // ////////////// // Διαδικασίες πελάτη και λειτουργίες γενικού σκοπού: // - για εργασία με καταλόγους με έντυπα. // - για να εργαστείτε με το αρχείο καταγραφής. // - για ενέργειες επεξεργασίας χρήστη σε εξέλιξη επεξεργασία // multiline κείμενο , για παράδειγμα σχόλια σε έγγραφα. // - άλλα. // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////

Για τις ενότητες φόρμας, συνιστάται να τοποθετείτε μια περιγραφή των παραμέτρων φόρμας στην κεφαλίδα.

2.2. Τμήμα περιγραφής μεταβλητών . Τα ονόματα μεταβλητών ορίζονται σύμφωνα με το γενικό κανόνες μεταβλητών ονομάτων , και η χρήση τους περιγράφεται στο άρθρο. Χρήση των μεταβλητών σε πλατφόρμες λογισμικού .

Όλες οι μεταβλητές των μονάδων πρέπει να παρέχονται με ένα σχόλιο επαρκές για να κατανοήσουν το σκοπό τους. Το σχόλιο συνιστάται να τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή όπου δηλώνεται η μεταβλητή.
Παράδειγμα:

Pem ΝόμισμαAccounting Εξαγωγή? // Το νόμισμα στο οποίο τηρείται η λογιστική Η διεύθυνση Perem υποστηρίζει την εξαγωγή. // Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου αποστέλλονται μηνύματα σφάλματος

2.3. Διεπαφή λογισμικού Οι διαδικασίες εξαγωγής και οι λειτουργίες που συνθέτουν τη διεπαφή προγραμματισμού τοποθετούνται αμέσως μετά την περιγραφή των μεταβλητών. Τέτοιες διαδικασίες και λειτουργίες προορίζονται για χρήση από άλλα αντικείμενα ρύθμισης παραμέτρων ή από άλλα προγράμματα (για παράδειγμα μέσω μιας εξωτερικής σύνδεσης), επομένως θα πρέπει να βρίσκονται σε "ορατή θέση" στην ενότητα.

Δείτε επίσης: Περιγραφή των διαδικασιών και των λειτουργιών.

2.4.1 Χειριστές συμβάντων φόρμας, εντολές και στοιχεία μορφής . Πριν από τις διαδικασίες και τις λειτουργίες σέρβις στη λειτουργική μονάδα φόρμας, εντοπίζονται χειριστές συμβάντων της φόρμας, καθώς και χειριστές συμβάντων για εντολές και στοιχεία μορφής.

Μεθοδολογική σύσταση (χρήσιμες συμβουλές)

Συνιστάται οι χειριστές ενός στοιχείου μορφής να είναι τοποθετημένοι μαζί, ακολουθώντας τη σειρά των ακολουθιών τους στην ομάδα ιδιοτήτων του επεξεργαστή φόρμας. στο διαμορφωτή .

2.4.2. Κάθε συμβάν πρέπει να έχει τη δική του διαδικασία χειρισμού. Εάν οι ίδιες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται όταν συμβαίνουν συμβάντα σε διαφορετικά στοιχεία της φόρμας:

 • δημιουργήστε μια ξεχωριστή διαδικασία (λειτουργία) που εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες

 • για κάθε στοιχείο φόρμας, δημιουργήστε ένα ξεχωριστό χειριστή με το προεπιλεγμένο όνομα

 • καλέστε την απαιτούμενη διαδικασία (λειτουργία) από κάθε χειριστή.

Για παράδειγμα, λάθος:

& Διαδικασία OnClient για την εκτέλεση παραμέτρων επιλογής παραμέτρων εφαρμογής (στοιχείου) = νέα συμμόρφωση (); Επιλογή επιλογών. Επικόλληση ("Κατά συγγραφέα", κατά συγγραφέα)? Επιλογή επιλογών. Επικόλληση ("Εκτελεστικό", Εκτελεστικό). Ορισμός επιλογής λίστας (Λίστα, Επιλογές επιλογής). EndProcedure & On Πελάτης Διαδικασία για τη συγγραφή με την αλλαγή (στοιχείο) στην εκτελεστική με την αλλαγή (Undefined)? EndProcedure

σωστό:

& OnClient Διαδικασία σε PerformIndicator (Στοιχείο) SetSelection (); Διαδικασία λήξης και διαδικασία πελάτη κατά συγγραφέα Αλλαγή (στοιχείο) Εγκατάσταση επιλογής (); Διαδικασίες EndProcedures & OnServerSelectionSelection () Παράμετροι επιλογής = Νέα συμμόρφωση (); Επιλογή επιλογών. Επικόλληση ("Κατά συγγραφέα", κατά συγγραφέα)? Επιλογή επιλογών. Επικόλληση ("Εκτελεστικό", Εκτελεστικό). Ορισμός επιλογής λίστας (Λίστα, Επιλογές επιλογής). EndProcedure

Αυτή η απαίτηση οφείλεται στο γεγονός ότι η λογική των διαδικασιών χειρισμού συμβάντων δεν προορίζεται για χρήση στον κώδικα της μονάδας, αλλά καλείται απευθείας από την πλατφόρμα. Η ανάμειξη αυτών των δύο σεναρίων σε μια διαδικασία περιπλέκει περιττό τη λογική της και μειώνει την ευρωστία της (αντί του προβλεπόμενου σεναρίου κλήσης - σε περίπτωση εκδήλωσης από την πλατφόρμα - ο κώδικας διαδικασίας πρέπει να υπολογίζει σε άλλες άμεσες κλήσεις από τον κώδικα).

2.5. Οι διαχειριστές συμβάντων για τις ενότητες αντικειμένων και τον διαχειριστή αντικειμένων τοποθετούνται μετά την εξαγωγή, αλλά πριν από τις διαδικασίες χρησιμότητας και τις λειτουργίες μονάδας.

Μεθοδολογική σύσταση (χρήσιμες συμβουλές)

Συνιστάται η τοποθέτηση χειριστών, ακολουθώντας τη σειρά των ακολουθιών τους στην περιγραφή της ενσωματωμένης γλώσσας.

2.6. Οι διαδικασίες του βοηθητικού προγράμματος και οι λειτουργικές ενότητες που δεν είναι χειριστές συμβάντων, αλλά αποτελούν την εσωτερική υλοποίηση μιας μονάδας, τοποθετούνται στην ενότητα δίπλα στους χειριστές συμβάντων.

Σε περιπτώσεις όπου μια κοινή ενότητα αποτελεί μέρος λειτουργικού υποσυστήματος που περιλαμβάνει πολλά αντικείμενα μεταδεδομένων, αυτή η ενότητα μπορεί επίσης να περιέχει διαδικασίες εξαγωγής υπηρεσιών και λειτουργίες που προορίζονται να καλούνται μόνο από άλλα αντικείμενα αυτού του υποσυστήματος.

Οι διαδικασίες και οι λειτουργίες που σχετίζονται μεταξύ τους από τη φύση ή τη λογική της εργασίας συνιστώνται να τοποθετηθούν μαζί. Δεν συνιστάται να ομαδοποιείτε ρητά τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της ενότητας σε διακομιστή, πελάτη και λειτουργίες χωρίς πλαίσιο, δεδομένου ότι αυτή η "τεχνολογική" παραγγελία περιπλέκει την κατανόηση της λογικής της ενότητας, αποτρέποντας την προσοχή του προγραμματιστή στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του.

2.7. Η ενότητα προετοιμασίας περιέχει δηλώσεις που προετοιμάζουν τις μεταβλητές της ενότητας ή του αντικειμένου (φόρμα). Για παράδειγμα:

Υποστήριξη Διεύθυνση = "[email protected]"; // Διεύθυνση για επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη Εκτέλεση αρχικοποίησης ();

Άλλα υλικά σχετικά με το θέμα:
ενημερωμένη βάση δεδομένων , χειριστές συμβάντων , λογισμικού , χειριστές , διαδικασίες , σχέδιο , τίτλο , λήξη της διαδικασίας , λειτουργίες , διεπαφή , περιγραφή , πρόχειρο , να αντιγράψετε , ενότητα , ανταλλαγή , μορφές , ένα αντικείμενο , το στοιχείο , διαμόρφωση , διαμορφώσεις , εγγράφου

Υλικά από το τμήμα: 1C: Επιχείρηση 8.2 / Προγραμματιστές / Συμφωνίες κατά την εγγραφή κώδικα

Άλλα υλικά σχετικά με το θέμα:

Περιγραφή των διαδικασιών και των λειτουργιών

Χαρακτηριστικά κλιμάκωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο

Μεταφορά παραμέτρων στην πλατφόρμα 1C: Enterprise 8.2 στην πλατφόρμα 1C: Enterprise 8.3 χωρίς λειτουργία συμβατότητας με την έκδοση 8.2

Ονόματα διαδικασιών και λειτουργιών

Χρήση προνομιακής λειτουργίας


Βρίσκουμε: τη δομή της μονάδας 1c , τις διαδικασίες και τις λειτουργίες εξυπηρέτησης , τη μονάδα, τη διαδικασία κλήσης της μονάδας διαχείρισης 1c 8 2, πώς να καλέσετε μια διαδικασία από μια άλλη ενότητα 1c, την κεφαλίδα της αγγλικής μονάδας, 1c από μια διαδικασία της ενότητας κλήσης φόρμας επεξεργασίας, 1c 8 2 καλέστε μια διαδικασία από τη μονάδα διαχειριστή 1


1C: Επιχείρηση 8

Επικόλληση ("Κατά συγγραφέα", κατά συγγραφέα)?
Επικόλληση ("Κατά συγγραφέα", κατά συγγραφέα)?